Profesjonalizm

WYŁĄCZNIE PROFESJONALIZM

WYŁĄCZNIE PROFESJONALIZM

Każde powierzone nam zlecenie jest traktowane indywidualnie i rozpatrywane z należytą starannością w oparciu o najwyższe standardy.
Przed przystąpieniem do realizacji umowy i działań ochronnych dokonujemy rozpoznania, analizujemy przesłanki potencjalnych zagrożeń, opracowujemy kompleksowy szkic sytuacyjno-operacyjny dla pełnego zabezpieczenia powierzonych nam osób.

Wszystkie wydelegowane przez nas zespoły ochronne są w pełni wyposażone w nowoczesną broń palną krótką, a w zależności od potrzeb i okoliczności również w pistolety maszynowe oraz broń gładkolufową, najwyższej klasy sprzęt łączności, a także w kamizelki kuloodporne dla agentów ochrony oraz VIP-ów.

Nasz sukces wynika z potencjału, jaki stanowią zawodowi agenci niezmienni od wielu lat, doświadczeni, sukcesywnie podnoszący poziom swojej wiedzy i sprawności, weryfikowani i lojalni. Pracując z wybitnymi przedstawicielami świata polityki, biznesu, sztuki z dumą szczycimy się niewątpliwym sukcesem, jakim jest zakończenie wszystkich kontraktów bez uszczerbku, narażenia życia i zdrowia każdej chronionej przez nas Osobistości.

Podejmując się realizacji zadania angażujemy w zależności od potrzeb i okoliczności wszystkie zespoły logistyczno-ochronne, a procedury stosowane w trakcie kontraktu są adekwatne do sytuacji i wymogów stawianych przez Zleceniodawcę. Zakładając możliwość występowania wysokiego stopnia ryzyka, nie bacząc na trudności, jakie mogą napotykać nasi pracownicy jesteśmy gotowi na wszelkie wyzwania stawiane nam w trakcie zlecenia. Na każdym etapie współpracy płynnie reagując na zmieniające się warunki bezwzględnie dążymy do pozytywnego wywiązania się z powierzonych nam obowiązków.